PosNameScoreScene
1DADDY497,20011
2DADDY255,90017
3CHIPPY142,10011
4chippy121,00015
5chippy81,60011
6chippy57,8006
7CHIPPY3,90011